Erste-Hilfe-Kurs / Sehtest

Beginn / Ende    
 
17.07.2020  09:00
17.07.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 17. Juli 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 
Belegt

 
 
18.07.2020  09:00
18.07.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 18. Juli 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 
Belegt

 
 
24.07.2020  09:00
24.07.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 24. Juli 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 
Belegt

 
 
25.07.2020  09:00
25.07.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 25. Juli 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 
Belegt

 
 
31.07.2020  09:00
31.07.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 31. Juli 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

(2 Plštze frei)
 
01.08.2020  09:00
01.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 01. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
06.08.2020  09:00
06.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 06. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
08.08.2020  09:00
08.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 08. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
13.08.2020  09:00
13.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 13. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
15.08.2020  09:00
15.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 15. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
20.08.2020  09:00
20.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 20. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
22.08.2020  09:00
22.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 22. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
27.08.2020  09:00
27.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 27. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00
 
 

 
 
29.08.2020  09:00
29.08.2020  16:30
 
Erste-Hilfe Kurs 29. August 2020 Filiale HH-Sternschanze
 
€ 40.00