Theorie Unterricht Klasse A/B196

Beginn / Ende    
 
23.06.2022  18:00
24.06.2022  21:00
 
Theorieunterricht Sternschanze Klasse A 23.06. - 24.06. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
14.07.2022  18:00
15.07.2022  21:00
 
Theorieunterricht Norderstedt Klasse A 14.07. - 15.07. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
21.07.2022  18:00
22.07.2022  21:00
 
Theorieunterricht Neumünster Klasse A 21.07. - 22.07. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
21.07.2022  18:00
22.07.2022  21:00
 
Theorieunterricht Bramfeld Klasse A 21.07. - 22.07. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
18.08.2022  18:00
19.08.2022  21:00
 
Theorieunterricht Norderstedt Klasse A 18.08. - 19.08. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
18.08.2022  18:00
19.08.2022  21:00
 
Theorieunterricht Sternschanze Klasse A 18.08. - 19.08. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
18.08.2022  18:00
19.08.2022  21:00
 
Theorieunterricht Bramfeld Klasse A 18.08. - 19.08. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
25.08.2022  18:00
26.08.2022  21:00
 
Theorieunterricht Neumünster Klasse A 25.08. - 26.08. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
15.09.2022  18:00
16.09.2022  21:00
 
Theorieunterricht Bramfeld Klasse A 15.09. - 16.09. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
22.09.2022  18:00
23.09.2022  21:00
 
Theorieunterricht Norderstedt Klasse A 22.09. - 23.09. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
29.09.2022  18:00
30.09.2022  21:00
 
Theorieunterricht Neumünster Klasse A 29.09. - 30.09. von 18:00 - 21:00 Uhr
 
 
 

 
 
20.10.2022  18:00
21.10.2022  21:00
 
Theorieunterricht Sternschanze Klasse A 20.10. - 21.10. von 18:00 - 21:00 Uhr